Home / Novosti

Godišnja Skupština Sokoja, april 2009.

13.04.2009

Izborom radnih tela počela je sednica godišnje Skupštine Sokoja u nedelju, 12. aprila u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu.
Radni deo Skupštine obeležen je usvajanjem izveštaja svih organa upravljanja Sokoja, Upravnog odbora i Nadzornog odbora, kao i savetodavnog tela, Saveta autora.

Među najznačajnije odluke izdvajaju se - usvajanje Opštih obračuna autorskih naknada za 2007. i jednoglasno usvajanje Godišnjeg plana za tekuću godinu.

Svi prisutni članovi Skupštine jednoglasno su podržali i usvojili predlog projekata Upravnog odbora za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna i socijalna davanja:

- Rade Radivojević: Jubilarni autorski koncert
- Udruženje kompozitora Srbije: Koncert - 25 godina od smrti Vasilija Mokranjca
- Jugokoncert: Učešće u obeležavanju stogodišnjice rođenja Ljubice Marić
- Trio Balkanske žice: Koncertne aktivnosti
- Multimedia: Zoran Simjanović: Moje Drage
- Hasan Dudić: CD izdanje pesama
- Milimir Drašković: Audio/video izdanje Iz starog novog sveta
- Miloš Nikolić, Mirjana Vukojčić i Svetlana Stević: Audio/video izdanje Triptih o Kosovu
- Vladan Radovanović: Kompakt disk Elektroakustička muzika
- Gudači sv. Đorđa: Koncerti i snimanje dela srpskih autora
- Fakultet muzičke umetnosti: Festival KoMA6
- Dom kulture S.Mokranjac Negotin: Mokranjčevi dani
- Dom kulture S.Mokranjac Negotin: Časopis Mokranjac
- Udruženje kompozitora Srbije: 18. Međunarodna tribina kompozitora
- BG Calling: Festival Klupskih bendova
- Guitar art festival: Autorsko veče Vojislava Ivanovića
- Udruženje kompozitora Srbije: Antologija uživo - Srpska solo pesma
- Udruženje kompozitora Srbije: Štampanje dela srpskih kompozitora
- Etnomuzikolozi IDEm: Muzika Roma
- Marija Sabljić i Andrija Sagić: Koncert Flauta i klavir u društvu udaraljki
- Aleksandar S. Vujić: Međunarodni skupovi
- Udruženje kompozitora Srbije: Kotizacija i učešće na međunarodnim skupovima
- Fakultet muzičke umetnosti: Časopis Novi Zvuk/New Sound
- Savez amatera Srbije: Zbirka Svilen konac
- Libra film: Dodir neba Stara planina« povratak