Home / Novosti

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA O MERAMA PREDUZETIM U CILJU SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA

13.03.2020

Upite možete slati na mejl adrese:
- Autori:
dokumentacija@sokoj.rs
- Korisnici:
naplata@sokoj.rs – javno izvođenje (živa muzika), internet, posebna naknada 
objedinjena.naplata@sokoj.rs – javno saopštavanje
emitovanje@sokoj.rs – emitovanje (TV i radio stanice)
reemitovanje@sokoj.rs – reemitovanje (reemiteri – kablovski operateri)

broj telefon za kontakt:
011/40-22-444

Adresa Sokoja:
Mišarska 12-14
11000 Beograd

Srdačan pozdrav

« povratak