Home / Novosti

Istorijski sporazum između Sokoja i RTS-a

13.03.2015

Nakon višegodišnjeg sukoba, povodom nenaplaćenih honorara autorima muzike, postignut je istorijski sporazum između Sokoja i RTS-a. Posle dugotrajnih pregovora između Javnog servisa i Organizacije muzičkih autora Srbije postignut je dogovor o korišćenju Sokojevog repertoara. Zaključenjem Ugovora o tekućem korišćenju Sokojevog repertoara i postignutim sporazumom oko utvrđivanja nove tarife, kao i reprogramom duga, počinje novi period u odnosima RTS-a i Sokoja.

Povodom potpisivanja ovog sporazuma, regionalni direktor Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora za Evropu (CISAC), Mitko Čatalbašev je izjavio da je ovo korak u pravom smeru u smislu obezbeđivanja viših naknada srpskim autorima:

Zaista se nadamo da je ovo prekretnica u odnosima Sokoja i Srpskog nacionalnog emitera RTS-a, koji je godinama sistematski odbijao plaćanje autorskih honorara autorima muzike. CISAC je pružio punu podršku svome članu - autorskom društvu u Srbiji (Sokoju) kroz lično učešće svoga ranijeg predsednika Robina Giba, kao i brojnim rezolucijama podrške donetim od CISAC-ovih organa, kao i brojnim misijama u cilju lobiranja. Nastavljamo da budemo snažno posvećeni daljem napretku nivoa autorsko pravne zaštite svih autora u Srbiji.

Postignuti dogovor Sokoja i RTS-a i preuzete obaveze u skladu su sa domaćim zakonodavstvom, kao i sa međunarodnim normama koje je Srbija prihvatila u procesu integracije u Evropsku Uniju.
 

« povratak