Home / Novosti

Sokojev poziv na pregovore

12.12.2014

Na osnovu člana 173. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS" br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012), Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, iz Beograda, Mišarska 12-14, objavljuje

 
P O Z I V
 
individualnim korisnicima Radiodifuznoj ustanovi – Radio televizija Srbije i Radiodifuznoj ustanovi – Radio televija Vojvodine koji, u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima, obavljaju tu vrstu delatnosti u Republici Srbiji, na pregovore o tarifi autorske naknade za korišćenje muzičkih dela po osnovu prava emitovanja muzičkih dela iz repertoara Sokoja.

Predsednik Upravnog odbora
Sokoja - Organizacije muzičkih autora Srbije
Petar Stokanović, s.r.

« povratak