Home / Novosti

Sastanak Sokoja i Republičke radiodifuzne agencije

12.10.2006

Sastanak u RRA održan je 2.10.2006. godine. Predstavnici Sokoja, Vlado Geogiev i Aleksandar Kovačević razgovarali su sa Aleksandrom Vujićem, zamenikom direktora RRA i Ljiljanom Milošević, stručnim saradnikom RRA.

U narednih nekoliko dana Sokoj će dostaviti RRA pregled dugovanja emisionih preduzeća, koja ne ispunjavaju svoje zakonske obaveze, a imaju dozvolu RRA. Na ovom vrlo uspešnom sastanku dogovorena je precizna saradnja dve organizacije, u pogledu poštovanja autorskog prava od strane emisionih preduzeća.
U narednom periodu Sokoj će biti dužan da prijavljuje RRA sve stanice koje ne izmiruju obaveze po Zakonu o autorskom i srodnim pravima i Tarifi Sokoja.


« povratak