Home / Novosti

58 godina Sokoja

12.02.2008

Posle Drugog svetskog rata, u periodu brojnih društvenih i ekonomskih promena, osnovan je 1950. SAKOJ - Savez kompozitora Jugoslavije. U vremenu nepostojanja pravnog kontinuiteta, nedostatku sudske prakse, kao i tradicije u oblasti zaštite autorskih prava, donet je novi Zakon o autorskom pravu 1946. Pojava novih nosača zvuka i novih medija, kao i postojeći konflikt interesa između autora i korisnika muzike, učinili su ulogu SAKOJ-a veoma značajnom.

Na prvom Kongresu SAKOJ-a, održanog 12. i 13. februara 1950., za predsednika je izabran kompozitor Stevan Hristić, a za generalnog sekretara dr Oskar Danon. Briga i staranje o materijalnom položaju autora muzičkih dela bili su važan deo delatnosti nove organizacije.

1957. usvojen je novi Zakon o autorskom pravu sa ciljem da poboljša položaj autora muzike i da uskladi njihove pojedinačne interese sa postojećim društvenim interesima, kao i da uskladi nacionalno zakonodavstvo sa međunarodnim obavezama.

Sredinom 60-tih godina SAKOJ prerasta u SOKOJ - Savez organizacija kompozitora Jugoslavije. Tokom proteklih decenija, SOKOJ se u organizacionom i statusnom smislu prilagođavao zahtevima i potrebama vremena.

2006. akronim SOKOJ prerasta u ime Sokoj. Danas je Sokoj - Organizacija za zaštitu autorskih muzičkih prava organizovan po modelu najsavremenijih evropskih organizacija za zaštitu autorskih prava, koji zastupa preko 7000 domaćih muzičkih autora i drugih nosilaca autorskog prava na muzičkim delima svih žanrova.

Delujući kontinuirano 58 godina Sokoj je, kao vodeća institucija u ovoj oblasti u regionu, odigrao ogromnu ulogu u uspostavljanju i razvijanju sistema autorsko-pravne zaštite, borbi za bolji materijalni položaj domaćih autora muzike, zaštiti prava inostranih autora, kao i promociji nacionalnih kulturnih vrednosti.


« povratak