Home / Novosti

In memoriam - Ivan Tasić

11.11.2008

Ivan Tasić, bivši direktor Sokoja, bio je jedan od vodećih stručnjaka - praktičara za oblast zaštite autorskih prava u regionu i bio je veoma aktivan u Međunarodnoj konfederaciji društava autora i kompozitora (CISAC).

Rođen je 1944. godine, studirao je na Višoj školi za spoljnu trgovinu i na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zaposlio se u SOKOJ-u 1968. godine. Obavljao je poslove vezane za propagandno-muzičko stvaralaštvo, bio je sekretar Predsedništva i Izvršnog odbora SOKOJ-a, a zatim direktor Radne zajednice i Stručne službe. Direktor SOKOJ-a bio je od 1997. do 2006.godine.

Devedesetih godina Ivan Tasić odigrao je ključnu ulogu u očuvanju SOKOJ-a, organizacije za kolektivno ostvarivanje zaštite autorskih prava, kao i očuvanju njenog identiteta u svetu.


« povratak