Home / Novosti

UKINUTO VANREDNO STANJE – ZAPOSLENI SOKOJA USKORO NA SVOJIM RADNIM MESTIMA

11.05.2020

Povratak zaposlenih u zgradu Sokoja odvijaće se sukcesivno i po fazama, kako bi se u svakom trenutku održao proces rada. Tako se od 11. maja uspostavlja dežurstvo zaposlenih u Sokoju u priodu od 10-14h (Servis autora, Servis korisnika i Pisarnica), a od svakog sledećeg ponedeljka će se broj zaposlenih u zgradi Sokoja povećavati, što znači da će od 1. juna 2020. godine svi zaposleni ponovo biti na svojim radnim mestima.

Tokom maja meseca, a u skladu sa preporukama državnih i zdravstvenih organa, u poslovnoj zgradi Sokoja će se primenjivati sve potrebne preventivne mere zaštite, koje podrazumevaju posebna pravila boravka u zgradi ( dezobarijera na ulasku u zgradu, obavezne maske, rukavice, kao i druge mere zaštite za sve zaposlene, članove, korisnike, kao i ostala lica koja poslovno dolaze u zgradu Sokoja), bez izuzetka. O tome je doneta posebna odluka, sa kojom se možete upoznati u prilogu (prilog:pdf).

Pozivamo naše članove i korisnike da kontakte u vezi sa svojim poslovima sa Sokojem i dalje obavljaju elektronskim putem, odnosno telefonskim putem, a ukoliko baš imaju potrebu da dođu lično, imaće svu potrebnu uslugu od strane zaposlenih Sokoja u vremenu određenog dežurstva.
« povratak