Home / Novosti

Skupština Sokoja održaće se u Subotici

11.05.2010

Dvodnevna sednica Skupštine Sokoja održaće se 22 - 23. maja 2010. godine u Subotici, u hotelu Galleria, u ulici Matije Korvina broj 17.

Članovi aktuelnog saziva Skupštine svoj dolazak na sednicu treba da potvrde najkasnije do petka, 14. maja 2010. godine, radi blagovremenih hotelskih rezervacija i organizovanje prevoza. Kontakt osoba: Marija Cvijanović, tel: 011 322 1836, e-mail: marija.cvijanovic@sokoj.rs

Na dnevnom redu se nalazi i izbor novih članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta autora Sokoja, pošto sednica ima i izborni karakter.

U skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine, Upravni odbor Sokoja doneo je odluku kojom se oglašavaju izbori i utvrđuju kandidacioni listovi za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Savet autora Sokoja i rok za podnošenje kandidature.

Kandidacioni listovi mogu se preuzeti ovde (za člana Saveta autora, za člana Upravnog odbora, za člana Nadzornog odbora) ili u prostorijama Sokoja, u Beogradu, ul. Mišarska 12-14. Uredno popunjen obrazac kandidacionog lista treba dostaviti Upravnom odboru Sokoja, Beograd, Mišarska 12-14, prvi sprat, najkasnije do srede, 19. maja 2010.godine, do 15.00 časova. Kontakt osoba: Katarina Aritonović

Obrazac kandidacionog lista je uredno popunjen ukoliko sadži:
- Ime, prezime, broj sa Liste aktuelnog saziva Skupštine i potpis kandidata;
- Naziv organa za koji se kandiduje;
- Ime i prezime ili broj sa Liste aktuelnog saziva Skupštine i potpis 10 autora istog žanra kao kandidat koji podržavaju kandidaturu, odnosno 12 autora ako je kandidat predstavnik domaćeg izdavača (publisher).

Kandidat mora biti član aktuelnog saziva Skupštine. Kandidaturu može podržati samo član aktuelnog saziva Skupštine istog žanra, kao kandidat, osim za predstavnike publisher-a čiju kandidaturu može podržati 12 članova aktuelnog saziva Skupštine bilo kog žanra.

Jedno lice može se kandidovati samo za jedan organ upravljanja Sokoja ili samo za Savet autora, a može podržati kandidaturu neograničenog broja članova.

Ovde možete preuzeti Predlog Poslovnika o radu Skupštine, kao dopunu materijala za sednicu Skupštine.

Srdjan Hofman


« povratak