Home / Novosti

Održan je Evropski komitet CISAC-a u Beogradu

11.04.2018

Teme evropskog kolektivnog upravljanja i autorskih prava okupile su 4. i 5. aprila na sastanku Evropskog komiteta CISAC-a 110 učesnika iz 55 evropskih društava i posmatrača iz BIEM-a, GESAC-a, SAA i EVA u Beogradu. Međunarodna konfederacija društava autora i kompozitora (CISAC), održala je dvodnevnu konferenciju evropskih autorskih društava u Beogradu a domaćin konferencije bilo je srpsko udruženje za zaštitu muzičkih autorskih prava Sokoj. Ovo je prvi put da se ovaj CISAC-ov skup održava u ovom delu Evrope.
 
 

Okupljanje Evropskog komiteta CISAC-a je jedan od najposećenijih događaja tokom godine i ima za cilj preispitivanje različitih uticaja na autore i njihova prava u Evropi kao i identifikaciju koraka koji mogu biti preduzeti da bi se održale i poboljšale aktivnosti kolektivnih organizacija širom Evrope i sveta. Suorganizator događaja je bilo srpsko udruženje za zaštitu muzičkih autorskih prava Sokoj. Kao član CISAC-a, Sokoj je pokazao ogroman napredak tokom poslednjih godina, uprkos veoma izazovnom ekonomskom okruženju u kome posluje. Veliki poslovni napredak, visoki standardi poslovanja i poštovanje CISAC-ovih profesionalnih pravila uslovili su predlog da upravo Sokoj bude domaćin sastanka Evropskog komiteta ove godine.

Organizovanje ovakvog događaja u Beogradu 4. i 5. aprila, potvrda je značaja i reputacije koju Sokoj ima pred međunarodnim organizacijama a takođe je i potvrda poštovanja zaštite autorskog i drugih prava intelektualne svojine, što je i jedan od najbitnijih uslova za prijem naše zemlje u EU (poglavlje 7). CISAC okuplja 239 društava iz 121 zemlje širom sveta, te štiti prava 4 miliona autora iz oblasti muzike, filma, likovnih umetnosti, književnosti i fotografije. Generalni direktor CISAC-a Gadi Oron bio je veoma zadovoljan organizacijom susreta u Beogradu i zaključcima razgovora sa timom predsednice Vlade Republike Srbije, sa kojim se sastao 3. aprila. Predstavnici tima predsednice Vlade naglasili su da je Vlada Srbije spremna da, u saradnji sa organizacijom Sokoj i drugim udruženjima, kroz dijalog i saradnju, radi na daljem unapređenju ove oblasti, i to ne samo u muzičkom stvaralaštvu, već i u dramskim, književnim, likovnim i audio-vizuelnim umetnostima.

 

Na početku dvodnevnog skupa, učesnike je pozdravio prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Tokom konferencije bilo je reči i o ključnim problemima na koje Sokoj nailazi prilikom naplate autorske naknade, kao što su privatno kopiranje, svetski presedan u ograničenju naplate naknade zanatlijama i nedostatak validnih podataka o proizvodnji i uvozu praznih nosača zvuka i uređaja.

   

O ekonomskom značaju ove delatnosti dovoljno govore podaci da kreativne industrije u Republici Srbiji ostvaruju 4,6% bruto domaćeg proizvoda i zapošljavaju skoro 100.000 naših građana. Od ove sume, najveći procenat prihoda ostvarila su društva za zaštitu autorskih prava iz oblasti muzike, što je slučaj i u svetskoj praksi. Sokoj je ostvario naplatu naknade u iznosu od oko 10 miliona evra tokom protekle godine, što je veoma značajan pokazatelj razvijenosti sistema kolektivne zaštite i napora da se reše problemi koji negativno utiču na rast naplaćene naknade.

Tokom konferencije, CISAC je izvestio svoje članove o inicijativama i kampanjama koje se odvijaju na globalnom nivou, uključujući prenos vrednosti, pravo naknade za audiovizuelne autore i kampanje za preprodaju. Generalni direktor CISAC-a Gadi Oron je predstavio i pojasnio status tekućih reformi članstva te organizacije.

U Evropi je reforma autorskih prava u centru reformi koje su u toku kroz izmene Direktive o autorskim pravima.


« povratak