Home / Novosti

Sedmi regionalni sastanak održan je u Zagrebu

10.12.2012

Na početku sastanka prisutne je pozdravio direktor hrvatskog društva Nenad Marčec koji je, kao predsedavajući Evropskog Komiteta CISAC, preneo najnovije informacije vezane za donošenje Direktive Evropske komisije o kolektivnom ostvarivanju prava. Predlog ove Direktive odnosi se na rad autorskih društava, na njihovu transparentnost, dobro upravljanje, odnose sa članstvom.

Na zahtev društava iz regiona, Romana Matanovac Vučković, docent Pravnog fakulteta u Zagrebu izložila je Studiju komparativne analize zakona o autorskom i srodnim pravima u zemljama u regionu i, tom prilikom, ukazala je na neka manjkava rešenja u pojedinim zakonima.

U nastavku sastanka raspravljalo se o brojnim aktuelnim temama, kao i o odnosima autorskih društava u regionu.


« povratak