Home / Novosti

Forum o Vrednosti muzičkih prava

10.11.2012

U saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu, glavni organizatori foruma su tri organizacije za kolektivno ostvarivanje muzičkih prava u Srbiji (Sokoj, OFPS i PI) sa Unijom diskografa Srbije i Kulturno prosvetnom zajednicom Srbije.

Cilj održavanja skupa je skretanje pažnje domaćoj stručnoj i široj javnosti na probleme sa kojima se organizacije susreću u ostvarivanju zaštite autorskog i srodnih prava u Srbiji. Predavači su bili istaknuti stručnjaci iz ove oblasti iz Srbije i sveta.

Forumu su prisustvovali predstavnici državnih organa, nadležnog ministarstva, kao i predstavnici pravosuđa, MUP-a Srbije, stručnih udruženja, reprezentativnih udruženja korisnika i medija, kao i brojni muzički autori, izdavači i interpretatori.

Sa ovoga skupa poslate su sledeće poruke javnosti:
- Otvoreni smo prema svima za saranju!
- Država treba da nas prepozna kao ozbiljan finansijski potencijal, od koga treba da imaju korist i država i njeni građani, kroz naplatu većeg poreza;
- Organizatori i učesnici skupa i dalje će braniti civilizacijske tekovine prava autora, izvođača i proizvođača da rade i žive od svog rada.


« povratak