Home / Novosti

Generalna skupština BIEM-a i CISAC-a

10.06.2015

Na sastanku BIEM-a govorilo se o uslovima poslovanja u digitalnom okruženju, govorilo se i o prošlogodišnjim administrativnim i finansijskim rezultatima. Razmatrani su odnosi sa korisnicima, sa ciljem da se omogući društvima da smanje svoje troškove vezane za upravljanje mehaničkim pravima, da se zadrži sadašnji nivo autorske naknade, kako bi se ojačala kohezija među članicama BIEM-a, kao i da se standardni ugovor prilagodi sadašnjim tržišnim uslovima.

Razmenjeni su podaci koji se odnose na korišćenje muzike preko interneta i istaknuto je da se muzička industrija podelila kada je u pitanju besplatni streaming, dok se po naplaćenoj pretplati na streaming na prvom mestu nalazi spotify, a zatim sledi Deezer i Google Play.
Naredna Generalna skupština BIEM-a održaće se u Parizu, u junu mesecu 2016. godine.

Generalna skupština CISAC-a održana je sledećeg dana, 04. juna 2015. godine. Predsednik CISAC-a Jean Michel Jarre govorio je o autorskim pravima, koja se u novoj digitalnoj eri sve teže ostvaruju i o svojoj želji da zaštiti kreativnost i kulturnu raznolikost. istakao je da pravo autora spada u domen ljudskih prava (Povelja o ljudskim pravima, 1940.) i da se stoga CISAC bori za pravičnu nadoknadu autorima, koja im omogućava da dalje stvaraju. Glas autora se, preko CISAC-a, u tom smislu, čuo u WIPO, Ujedinjenim Nacijama i Evropskom Parlamentu.

Održana je panel diskusija autora na temu statusa autora, koji priznaju da veliki teret ovog posla snose autorska društva, ali, sa druge strane, podvlače značaj upravljanja autorskim pravima.
CISAC je pooštrio kriterijume za članstvo u svojoj organizaciji, u smislu da svako društvo, koje ubuduće bude primljeno u članstvo, mora biti primljeno u rangu koji odgovara stepenu razvijenosti tog društva. Članice koje ne zadovoljavaju kriterijume biće prevedene u nižu kategoriju članstva.

Eric Baptiste, predsedavajući Odbora Direktora CISAC-a, govorio je o restruktuiranju CISAC-a, koji traje već godinu dana. Reforma ove međunarodne organizacije, koja se odnosi na upravljanje, transparentnost, nediskriminaciju, standarde pravila i alate, je ambiciozan projekat koji treba da bude završen do Skupštine 2016. godine.

Sledeće godine će biti obeležena 90. godišnjica CISAC-a, što je i razlog održavanja sledeće Generalne skupštine u Parizu, u junu mesecu 2016. godine.

« povratak