Home / Novosti

Svetski samit stvaralaca i Generalna Skupština CISAC i BIEM

10.06.2013

Ovogodišnja konferencija je kao opštu temu imala izazove sa kojima se suočavamo u dobu novih tehnologija. Održani su brojni govori, panel diskusije, interaktivne debate koje su se fokusirale na sledeće glavne teme, ekskluzivne izveštaje i prezentacije:
- intelektualna svojina i položaj stvaralaca u digitalnom dobu;
- povezivanje stvaralaca i korisnika;
- dijalog između stvaralaca i korisnika;
- izazovi pred stvaraocima i nosiocima prava u digitalno doba;
- nove vizije u kreativnim industrijama;
- izazovi pred stvaraocima i nosiocima prava u digitalno doba;
- kolektivna zaštita autorskih prava u 21. veku
Podneti su izveštaji o aktivnostima iz različitih regiona - Afrike, Azije-Pacifika, Kanade/SAD, Evrope i Latinske Amerike.
Donete su rezolucije koje se odnose na pravo ponovne prodaje autorskog dela, generalno i konkretno u Meksiku i o posebnoj naknadi u Španiji.
Ono što je za nas najvažnije, usvojena je Rezolucija kojom se izražava nezadovoljstvo članica CISAC novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima Srbije i traži se njegova promena. Ova Rezolucija je inače doneta u Bratislavi u aprilu 2013. godine, a u Vašingtonu je potvrđena i usvojena od strane celog sveta.
Na Generalnoj skupštini BIEM govorilo se o odnosima sa korisnicima, budućnosti ove organizacije, kao i o nacionalnim situacijama u pojedinim zemljama.
Sa predstavnicima autorskih društava iz regiona razgovaralo se o temama koje se odnose na ostvarivanje kolektivne zaštite autorskog i srodnih prava na ovom području i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa.


« povratak