Home / Novosti

Generalna skupština CISAC-a i BIEM-a

10.06.2012

Na Generalnoj skupštini CISAC-a, koja je održana 07. juna 2012. godine, podnet je Godišnji CISAC-ov izveštaj za 2011. godinu i izveštaji direktora različitih regiona o aktivnostima iz Afrike, Azije/Pacifika, Kanade/Amerike, Evrope i Latinske Amerike/Kariba. Razmatrana su i brojna pitanja koja se odnose na članstvo u CISAC-u. Od značaja za društva autora muzike bila je informacija o aktivnostima specijalno formirane radne grupe na globalnoj bazi podataka (GRD). Novopostavljeni generalni direktor, Olivier Hinnewinkel govorio je o budućoj CISAC-ovoj strategiji.
Na Generalnoj skupštini BIEM-a razmatrani su statusi oijedinih članica sa korisnicima (prikazane su situacije u pojedinim zemljama povodom zaštite mehaničkih prava). Podneti su izveštaji za regione Azije/Pacifika i centralne i istočne Evrope


« povratak