Home / Novosti

Sastanak Evropskog komiteta CISAC

10.05.2014

Dobrodošlicu učesnicima je poželela Hildergard Sies iz Savezne kancelarije Republike Austrije, a zatim je predsedavajući, Nenad Marčec govorio o novom aspektu sa koga se danas posmatra autorsko pravo, kao copyright industry i o doprinosu ove industrije i zapošljavanju. Naveo je da autorska prava učestvuju sa 4% u bruto društvenom proizvodu Hrvatske.

Govorilo se o problemima društava srednje veličine i njihovoj težnji da se smanje troškovi kroz outsourcing i kooperaciju (formiranje zajedničkih čvorišta između društava - hubs).

Predstavljena je i Evropska kancelarija za prepoznavanje kršenja prava intelektualne svojine, koja ima svoju mrežu u 28 država članica i koja je član Evropskog parlamenta. Na osnovu studije urađene u okviru ove organizacije, zaključeno je da 35% zaposlenja u EU direktno ili indirektno je povezano sa zaštitom prava intelektualne svojine.

O novoj Direktivi EU o kolektivnom upravljanju pravima govorio je pravni savetnik GESAC, koji je mišljenja da se ovom direktivom potvrđuje uloga i neophodnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava. Prezentaciju je imao i predstavnik Omnifone, vodeće svetske cloud muzičke platforme, koja trenutno obuhvata 90% muzike. Oni žele da pokrenu prvi evropski servis za korišćenje muzike sa platforme u automobilima.

Predstavila su se autorska društva sa prekogranično izdavanje dozvola za korišćenje sadržaja preko interneta: PRS, GEMA i STIM sa svojim zajedničkim ulaganjem (one-stop-shop); ARMONIA, koju čine SGAE, SACEM, SIAE, SABAM i ARTISJUS; zastupljena je bila i AMSTERDAM INITIATIVE, koju čine mala i srednja autorska društva.

Cecile Roy, novi PR CISAC, govorila je o tekućim projektima i prezentiran je novi spot CISAC (dvominutni film) koji je postavljen i na sajtu Sokoja.

Mitko Čatalbašev, direktor CISAC za centralnu i istočnu Evropu, u svom izveštaju naveo je podatak da je ukupna naplata za muziku u 2012. godini bila 281,4 miliona evra.

Za novog predsedavajućeg Evropskog komiteta CISAC na period od četiri godine, izabran je Jose Jorge Letria, direktor portugalskog društva SPA.

Gruzijsko muzičko autorsko društvo SAS ponudilo je da bude domaćin narednog sastanka Evropskog komiteta CISAC, u aprilu 2015. godine.


« povratak