Home / Novosti

STATUTARNA KOMISIJA POČELA SA RADOM

09.10.2019

   Dana 8. oktobra 2019. godine počela je sa radom Statutarna komisija Sokoja.
   Na svom prvom sastanku članovi Statutarne komisije su utvrdili metodologiju svog rada, kao i rokove u kojima će se održavati sednice. Takođe, utvrđen je krajnji rok u kome će se izraditi predlog izmena i dopuna Statuta, koji će Komisija dostaviti Upravnom odboru Sokoja, a to je maj mesec 2020.godine. Konačno donošenje Statuta je u nadležnosti Skupštine Sokoja.
  Ponovo se pozivaju članove Skupštine Sokoja da Statutarnoj komisiji dostave predloge za izmene i dopune Statuta na adresu Sokoja ili putem elektronske pošte na adresu
office@sokoj.rs.


« povratak