Home / Novosti

Potpisan je Protokol o primeni Jedinstvene tarife

07.09.2012

U poslovnom klubu Privredne komore Srbije 06. septembra 2012. godine predstavnici PKS i kolektivnih organizacija u svečanoj atmosferi potpisali su Protokol o primeni Jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu i načinu uređenja plaćanja posebne naknade pre stupanja na snagu Jedinstvene tarife.
Tim povodom, predsednik Upravnog odbora Sokoja, Srđan Hofman izjavio je da svi učesnici u pregovorima treba da budu zadovoljni. U ovim današnjim ekonomskim uslovima, pronađen je način da niko ne bude drastično oštećen i dat je model svim korisnicima kako da ispunjavaju svoje zakonske obaveze.


« povratak