Home / Novosti

Fer udeo za autore od digitalnog tržišta

07.02.2014

Iako je kriza u svetu, ovonedeljni Izveštaj CISAC pokazuje da su u svetu autorska društva sakupila rekordnih 7,8 biliona evra, što je 2% povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, od ovog ukupnog iznosa, digitalni prihodi iznose samo 4%.

\"Sada, mi definitivno ne dobijamo svoj odgovarajući udeo od digitalnog tržišta\", istakao je Žan Mišel Žar. \"Neke kompanije zarađuju bilione na osnovu naših autorskih dela, a mi zaslužujemo u tome fer udeo. Prva stvar koju mi, kao stvaraoci, treba da uradimo je da se međusobno povežemo i da progovorimo jedinstveno i glasno.\"

Osvrćući se na nastupajuće pregovore o autorskom pravu u EU, predsednik CISAC-a je naglasio \"s obzirom da svet posmatra Evropu, bitno je da Evropa ima jedinstveni stav prema autorskom pravu. Intelektualna svojina je važan elemenat naše demokratije, deo naših ljudskih prava - naših osnovnih ljudskih prava.\"
(Iz CISAC izdanja, februar 2014.)

« povratak