Home / Novosti

Deveti regionalan sastanak

06.11.2013

Na sastanku u Podgorici predstavnici autorskih muzičkih društava iz regiona upoznati su sa Direktivom EU o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima. Konstatovano je da se u prvom delu ovog dokumenta obrađuje transparentnost koja mora biti zastupljena u radu muzičkih autorskih društava u odnosu na članstvo i javnost i za koju će biti propisan odgovarajući standard. U Direktivi se obrađuje i nezaobilazan pojam dobrog upravljanja kada se govori o poslovanju modernih autorskih društava, kao i načini regulisanja online tržišta.

U nastavku sednice raspravljalo se o pitanjima koja su aktuelna za sva društva iz regiona. Predstavnici AMUS-a, novog autorskog društva iz BiH, izložili su svoju želju da zaključe recipročne ugovore o međusobnom zastupanju sa društvima iz regiona.
Planirano je da se sledeći regionalni sastanak održi u Skoplju u organizacija ZAMP Makedonija.
« povratak