Home / Novosti

Panel diskusija o autorskom pravu

06.06.2013

Početkom juna meseca u Beogradu, u okviru Mikser festivala, organizovane su brojne konferencije na temu poslovnih i estetskih modela muzičke industrije u regionu.

U nedelju, 02. juna u Mikser Hausu, na panel diskusiji, otvorenoj za javnost, diskutovalo se o muzičkom izdavaštva, autorskom pravu i digitalnoj distribuciji muzike. Vlasnik \"Mascom group\" i predstavnici kolektivnih organizacija Sokoja i OFPS-a bili su panelisti ovog dosta posećenog skupa. Kao predstavnik Sokoja učestvovao je Srećko Barbarić, koordinator Sektora dokumentacije i raspodele. Raspravljalo se o problemima sa kojima se kolektivne organizacije susreću - odsustvo svesti u javnosti o značaju intelektualne svojine, o opštem nedostatku razumevanja važnosti kolektivne zaštite autorskog i srodnih prava kod nas, kao i o nedostatku znanja o pravima autora, koji je naročito zastupljen kod autora mlađe generacije. Dotaknuto je i pitanje validnosti lista emitovanih dela, tzv. \"muzičkih košuljica\", kao i problem njihovog neredovnog dostavljanja od strane korisnika muzike.

Poslata poruka sa ovoga skupa zainteresovanoj kako stručnoj tako i široj javnosti je jasna - brojni su problemi u muzičkoj industriji o kojima češće treba u javnosti govoriti i nikada ne treba odustati od zajedničkog traženja načina za njihovo prevazilaženje.


« povratak