Home / Novosti

Dušan Radić (1929-2010)

06.04.2010

Dušan Radić je doplomirao kompoziciju u klasi prof. M. Živkovića na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Punih 25 godina bio je slobodan umetnik, od 1954. do 1979. kada je izabran za profesora Akademije u Novom Sadu, gde se bavio pedagoškim radom do penzionisanja.

Stručno se usavršavao u Parizu, Moskvi, Rimu, Rigi, Pragu i Londonu. Bio je aktivan u muzičkom životu četiri i po decenije. Autor je preko 200 opusa različitih žanrova, a pisao je i muziku za pozorište i film.

Dobitnik je više nagrada i priznanja. Nagrada Saveza kompozitora Jugoslavije 1954; Oktobarska nagrada grada Beograda 1959; nagrada Petra Konjovića 1972. i dr.

Bio je član Udruženja kompozitora Srbije još od 1949. godine, a Saveza kompozitora Jugoslavije od 1955. godine.

« povratak