Home / Novosti

Budite originalni - kupite original

05.12.2007

Pod nazivom Budite originalni - kupite original! održana je 3. i 4. decembra 2007. godine Regionalna konferencija o zaštiti intelektualne svojine, na Kosmaju, u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji.

Na dvodnevnom skupu raspravljalo se o:
- Praktičnim iskustvima o zaštiti intelektualne svojine, kako u svetu tako i kod nas; - Pirateriji u muzici;
- Novinama u zakonskoj regulativi i primeni zakona.

Praktične studije slučaja u filmskoj i muzičkoj industriji bila je jedna od tema panel diskusija, održanih drugog dana konferencije.
Aleksandar Kovačević, Svetlana Slavnić i Marija Cvijanović, predstavnici Sokoja, kao posmatrači, prisustvovali su ovom značajnom regionalnom skupu.


« povratak