Home / Novosti

Seminar o kolektivnoj zaštiti prava muzičkih autora

05.12.2006

U organizaciji Sokoja i Univerziteta umetnosti, u Centru za profesionalni razvoj i konsalting u Beogradu, 1. i 2. decembra održan je Seminar o kolektivnoj zaštiti prava muzičkih autora.

Predavači su bili eminentni stručnjaci iz ove oblasti. Tokom dvodnevnog seminara, dr Slobodan Marković, redovni. profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, održao je dva predavanja na temu autorske zaštite:
- Pravne osnove zaštite autorskog prava na muzičkim delima u Srbiji i svetu;
- Autorsko pravo na muzičkim delima i nove komunikacione tehnologije

Srđan Hofman, kompozitor i redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i predsednik upravnog odbora Sokoja u svom izlaganju posebno je istakao značaj kolektivne zaštite prava muzičkih autora i polaznicima seminara predstavio je unutrašnju organizaciju Sokoja.

Seminar je završen radionicom - Realizacija autorskih ugovora, koju je vodila Tatjana Obradović, pravnik Sokoja, tokom koje su se autori susreli sa najčešćim problemima iz prakse, prilikom zaključenja ugovora.

Namera organizatora je bila da se autori, pre svega, mlađe generacije upoznaju sa osnovama zaštite autorskog prava i značajem kolektivne autorske zaštite. Velika je šteta što ovaj seminar nije naišao na veći odziv kod autora.
« povratak