Home / Novosti

Sokoju produžena dozvola za rad

05.03.2020

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo članstvo Sokoja, ali i širu javnost, da nam je od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, obnovljena dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih dela i nosilaca prava na muzičkim delima, a za sledeći petogodišnji period. Na taj način je potvrđeno da Sokoj uspešno i dobro radi svoj posao, te da ima potrebne tehnološke i kadrovske kapacitete da ga obavlja. Naravno, Sokoj ovo doživljava i kao podsticaj da svoj rad u narednom petogodišnjem periodu osavremeni, da ga učini transparentnijim, kao i da svoju efikasnost u naplati i pravičnost u raspodeli naplaćenog podigne na viši nivo. Sa tekstom Rešenja Zavoda možete da se upoznate iz priloga.

Prilog Rešenje Zavoda
« povratak