Home / Novosti

Obaveštenje povodom zabrane korišćenja Sokojevog repertoara na teritoriji Republike Makedonije

04.10.2016

 Obaveštenje autorima povodom zabrane korišćenja Sokojevog repertoara na teritoriji Republike Makedonije


Makedonsko autorsko društvo ZAMP MK, sa kojim imamo dugogodišnju uspešnu saradnju, obratilo nam se sa informacijama o aktuelnim problemima u kolektivnom ostvarivanju autorskih prava na teritoriji Republike Makedonije.

Pre izvesnog vremena, Ministarstvo kulture Republike Makedonije izdalo je dozvolu novoformiranoj organizaciji SOKOM MAP za istu vrstu prava koju štiti i postojeća organizacija ZAMP MK. ZAMP MK je obavestio Sokoj da nova organizacija ima 50% nižu tarifu za javno saopštavanje i više od 50% nižu tarifu za ostale vidove korišćenja repertoara. Ovako niske tarife nisu pravične prema autorima i nosiocima prava jer su simbolične i višestruko niže od naknada u Evropi a posebno od naknada u zemljama u okruženju, koje imaju približan BDP kao Republika Makedonija.

Organizacija ZAMP MK sa kojom Sokoj ima zaključen bilateralni ugovor, održala je sastanak sa svojim članovima koji su odlučili, kao krajnju meru, da pribegnu zabrani emitovanja svog repertoara u cilju sprečavanja da Ministarstvo kulture Makedonije, donošenjem nove tarife organizacije SOKOM MAP, potpuno obezvredi autorski rad. Na osnovu bilateralnih ugovora o međusobnom zastupanju muzičkog repertoara, organizaciji ZAMP MK je poverena zaštita dela brojnih srpskih autora, te stoga ZAMP MK obavlja veoma važnu ulogu u zaštiti interesa srpskih autora i nosilaca prava u veoma nezahvalnim uslovima koji vladaju u Makedoniji u ovom trenutku. 

Upravni odbor Sokoja je doneo odluku da treba pružiti podršku makedonskim autorima u cilju zaštite imovinskih prava srpskih autora čija se dela koriste na teritoriji Republike Makedonije. Sokoj je podržao odluku članova makedonskog društva ZAMP MK da zabrani korišćenje repertoara koji štiti, a u koji spada i repertoar Sokoja.

Naglašavamo da je ovo iznuđena i, nadamo se, privremena mera čija je svrha pronalaženje rešenja koje neće biti na štetu kako makedonskih i srpskih, tako i drugih autora čija se dela koriste u Makedoniji. Srpski autori su se već susreli sa sličnom situacijom na teritoriji BiH, kada su, zbog sukoba dva autorska društva u BiH, zbog nedostatka dokumentacije trajno izgubljeni autorski honorari (za autore koje zastupa Sokoj) za 2012. i 2013. godinu.

Svojim delovanjem, Sokoj zastupa ravnopravan tretman prema svim autorima koje štiti i u obavezi je da, na sve raspoložive načine, zaštiti prava svog članstva. Uz podršku i odobrenje Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC), Sokoj je bio primoran na donošenje ove odluke kako se ne bi ponovila situacija kao sa bosanskim autorskim društvima (Sine Qua Non i AMUS).

Makedonsko društvo je već dobilo zvaničnu podršku Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC), a usledile su i zabrane repertoara slovenačkog autorskog društva SAZAS i crnogorskog autorskog društva PAM CG u svrhu podrške organizaciji ZAMP MK u njenim naporima u sprečavanju donošenja nižih tarifnih naknada i daljem obezvređivanju autorskog rada.

U narednim danima se očekuju zvanične reakcije autorskih društava iz regiona i sveta i saglasnosti o zabrani korišćenja njihovih repertoara na teritoriji Republike Makedonije.

 


« povratak