Home / Novosti

TV Hepi dostavila ispravne košuljice - Uskoro vanredna isplata autorima Sokoja

04.09.2019

Podsećamo da je na predhodnoj skupštini Sokoja, a na osnovu informacije Stručne službe, konstatovano da su sa TV Hepi stigle nevalidne košuljice za 2018. godinu, tako da sredstva koja su uplaćena od tog emitera nisu raspodeljena muzičkim autorima u junu mesecu kada je rađen redovan obračun.
Stručna služba Sokoja održala je sa ovim emiterom sastanak i zahtevala je od TV Hepi da dostave ispravne košuljice.
TV Hepi je učinio određen dodatni napor, a u vezi sa rešenjem ovog problema. TV Hepi je pri tom predočeno da je dostava ispravnih košuljica obaveza emitera u skladu sa zakonom, a TV Hepi je potvrdio da će preduzeti mere da do ovakvih problema više ne dolazi.
Konačno, na samom kraju avgusta, u Sokoj su dostavljene validne košuljice sa TV Hepi, kako bi konačno mogao da se rapodeli novac muzičkim autorima čija su dela emitovana na tom medijskom servisu.
U ovom trenutku je završena provera dostavljenih košuljica, preduzimaju se aktivnosti oko obračuna, pa će tokom septembra meseca biti izvršena vanrednu isplata autorima, tako da je i taj zaostali problem uspešno rešen.


« povratak