Home / Novosti

Poziv korisnicima o dostavljanju dokumentacije o površini objekta

04.06.2013

Pozivaju se vlasnici objekata u kojima se muzika koristi putem sredstava za mehaničku reprodukciju (radio, tv, ozvučenje i sl.) da dostave Sokoju dokumentaciju o ukupnoj površini objekta.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima osnovni kriterijum za određivanje visine autorske naknade u svim objektima u kojima se muzika koristi putem sredstava za mehaničku reprodukciju (radio, tv, ozvučenje i sl.) je površina objekta u kvadratnim metrima. Pri određivanju kvadrature komercijalnih poslovnih prostora, računa se prostor koji se koristi za prijem gostiju, potrošača ili naručilaca usluga, a ne računaju se pomoćne prostorije, skladišni i sanitarni prostor.

Pozivaju se vlasnici:
     - ugostiteljskih objekata (splavovi, diskoteke, klubovi, barovi, restorani, kafei, kafići i sl.),
     - trgovina na veliko i malo (butici, prodavnice, samostalne trgovinske radnje, prodavnice muzičkih uređaja, audio i video nosača zvuka, kiosci brze hrane koji ne poseduju deo za smeštaj gostiju i sl.),
     - velikih komercijalnih prostora (hoteli i pansioni, hipermarketi, supermarketi, robne kuće, trgovinski centri),
     - korisnici za koje je javno saopštavanje od suštinskog značaja za obavljanje delatnosti (aerobik centri, fitnes programi, klizališta, dečije igraonice, plesne škole i sl.) i
     - korisnici za koje javno saopštavanje nije od posebnog značaja za obavljanje delatnosti (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije, sportske sale, video klubovi, CD klubovi, filijale banaka, pošta, kladionice, bilijar sale, kockarnice i sl.)

da dostave Sokoju kopije dokumentacije iz koje se može konstatovati ukupna površina objekta (rešenje o porezu na zakup i/ili porezu na imovinu, odluka/rešenje o komunalnoj taksi, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
.

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti izjavu, overenu pečatom i potpisom ovlašćenog lica, u kojoj će se navesti kolika se površina u objektu koristi za prijem gostiju, potrošača ili naručilaca usluga.

Na osnovu navedenih podataka, a prema odredbama tarife koje je propisao Zavod za intelektualnu svojinu, sačiniće se ugovor koji će korisniku obezbediti dozvolu za korišćenje muzike pod novim uslovima.
U interesu korisnika je da podatke o kvadraturi dostave što pre Sokoju, kako bi se zaduženja mogla formirati prema podacima koje korisnici sami prijavljuju.
Sokoj zadržava pravo da vrši kontrolu preko svoje terenske službe.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu javiti službi Sokoja, Sektoru dozvola za korišćenje muzike. Kontakt osoba: Jovanka Đorđević, tel: 011 3238 758, e-mail: naplata@sokoj.rs

« povratak