Home / Novosti

Obaveštenje korisnicima o poravnanju dugovanja

04.06.2013

Obaveštavaju se korisnici repertoara Sokoja da svoja dugovanja mogu regulisati, zaključenjem sporazuma o poravnanju, pod sledećim uslovima:

1) za dugovanja nastala za period do 31.03.2013. godine odobrava se poravnanje:
     - za uplatu duga u celosti, u roku od 10 dana od dana zaključenja poravnanja, bez kamate i uz obavezu plaćanja ukupnih troškova utuženja ukoliko ih ima, ili
     - za uplatu duga na rate, do 5 mesečnih rata u zavisnosti od visine duga, uz obračun 50% zakonske zatezne kamate i uz obavezu plaćanja ukupnih troškova utuženja ukoliko ih ima;

2) za dugovanja nastala za period od 1.04.2013. godine odobrava se poravnanje za uplatu duga u celosti u roku od 10 dana bez kamate ili na dve mesečne rate uz zaračunavanje zakonske zatezne kamate, uz obavezu plaćanja ukupnih troškova utuženja ukoliko ih ima.

Uslovi za zaključenje sporazuma o poravnanju su zaključen ugovor o korišćenju repertoara Sokoja i obezbeđenje plaćanja menicom.
Dugovanja koja su bila predmet ranijeg poravnanja, ne mogu biti predmet novog poravnanja.

Odobrava se svakom korisniku Sokojevog repertoara, koji ukupan dug na dan 31.03.2013. godine uplati do 30. juna 2013. godine, jednokratno poravnanje uz otpis 10% glavnog duga, bez kamate i uz obavezu plaćanja ukupnih troškova utuženja ukoliko ih ima.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu javiti službi Sokoja, Sektoru dozvola za korišćenje muzike. Kontakt osoba: Jovanka Đorđević, tel: 011 3238 758, e-mail: naplata@sokoj.rs

« povratak