Home / Novosti

Tribina o autorskom pravu na FDU

04.04.2007

Katedra za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu organizovala je u ponedeljak, 2. aprila 2007.godine Tribinu o autorskom pravu.

Kako je autorsko pravo obavezni predmet na III godini studija, Tribina je organizovana da bi se svim zainteresovanim studentima predstavio značaj zaštite intelektualne svojine i kako bi se upoznali sa svim problemima oko naplate autorske naknade za korišćenje muzke na javnom mestu.

Kao gost Tribine Aleksandar Kovačević, direktor Sokoja, govorio je o sprovođenju sistema kolektivne zaštite autora muzike u praksi, kako u svetu tako i kod nas, o referentnim institucijama u zemlji i inostranstvu sa kojima Sokoj sarađuje, o evidenciji emitovanih dela na rtv stanicama, kao i o postojećim mehanizmima naplate autorske naknade.


« povratak