Home / Novosti

Izveštaj sa sednice Skupštine Sokoja

03.11.2008

Izveštaj sa Skupštine Sokoja održane 2. novembra 2008.

Preko 70 autora prisustvovalo je Skupštini Sokoja, koja je održana u nedelju, 2. novembra u Beogradu, u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca.
Nakon usklađivanja Poslovnika o radu Skupštine sa Statutom Sokoja, među najznačajnije odluke izdvajaju se; usvajanje Izmena i dopuna Pravilnika o raspodeli (biće objavljen na sajtu Sokoja, na stranici Propisi), kao i raspodela sredstava iz Fonda za kulturna i socijalna davanja sledećim projektima:

- Projekat KOMA 5, Fakultet muzičke umetnosti;
- Časopis za muziku Novi Zvuk/New Sound, Fakultet muzičke umetnosti;
- Javni konkurs za kamerna dela namenjena učenicima i studentima muzike, Muzički informativni centar;
- Tribina Nova dela, Muzički informativni centar;
- Primanje Prve nagrade kompozitorskog takmičenja za klasičnu gitaru (USA), autor Nikola Starčević;
- 17. Međunarodna tribina kompozitora, Udruženje kompozitora Srbije
- Mansarda mali stan, koncert najstarijih šlagera za promociju prve sveske Antologija srpske zabavne pesme, Udruženje kompozitora Srbije
- 43. Mokranjčevi dani, Dom kulture Stevan Mokranjac Negotin.

Srdjan Hofman

« povratak