Home / Novosti

Deseti jubilarni seminar CISAC u Budimpešti

02.12.2013

Seminaru je prisustvovalo 34 društva koja štite različite repertoare. Učesnike je na početku sastanka pozdravio predsednik Upravnog odbora ARTISJUS Matte Hollos i generalni direktor CISAC Olivier Hinnewinkel koji je istakao svu nesigurnost položaja današnjih umetnika, podvlačeći pravo umetnika na naknadu za korišćenje njihovih dela. U svom izlaganju je naglasio da je autorsko prava ljudsko pravo, kao i da je CISAC jedina organizacija u svetu koja umrežuje društva čija je delatnost kolektivna zaštita.

U nastavku sednice govorilo se o dobrom upravljanju kao jednoj od glavnih tema kojom se bavi Direktiva Evropske unije o kolektivnom upravljanju, koja će biti zvanično usvojena i stupiti na snagu sledeće godine. Govorilo se i o drugom principu kojim se bavi Direktiva Evropske unije o kolektivnom upravljanju, a to je transparentnost i o izveštajima CISAC o pridržavanju ovih principa koje su društva u obavezi da podnesu jedanput godišnje.

Antun Tomislav Šaban, podpredsednik CIAM/ESCA, govorio je o ovim dvema asocijacijama muzičkih autora. CIAM je formiran u okviru CISAC, a ESCA obuhvata evropske kompozitore, mada ima aktivne članove i iz zemalja koje nisu članice Evropske Unije (Island, Srbija ...). Obe ove organizacije se bave pravičnom naknadom za prava autora muzike, koja omogućava autorima da reinvestiraju u svoju muziku. Istaknuto je da autori podržavaju Direktivu Evropske unije u mnogim aspektima, da treba da postoje fondovi za kulturna i socijalna davanja i da je neophodno da autori javno istaknu potrebu za postojanjem organizacije za kolektivno upravljanje njihovim pravima.

Drugog dana sastanka je sa stanovišta korisnika o dobrom upravljanju i kolektivnoj zaštiti govorio predsednik EBU - Evropske unije emitera. Govorilo se o suprotstavljenim interesima između organizacija za kolektivno upravljanje i emitera.
Bilo je zapaženo i izlaganje profesorke univerziteta iz Hrvatske, Romane Matanovac Vučković, koja je prezentirala svoju analizu načina određivanja tarifa, arbitraža i različitih sistema rešavanja sporova u zemljama centralne i istočne Evrope.


« povratak