Home / Novosti

Sastanak čelnika javnog servisa RTS i Sokoja

02.09.2019

Na sastanku, održanom 7. avgusta 2019.godine, predstavnici Sokoja sastali su se sa čelnim ljudima javnog servisa RTS da bi razmotrili medjusobne odnose i unapredili saradnju. Ispred RTS sastanku su prisustvovali - Dragan Bujošević, generalni direktor,  Branislav Antović, direktor sektora za razvoj i nove poslove, Zlatan Begović pomoćnik direktora direkcije, Dragana Janković, direktorka finansija, Dejan Jovanović, direktor PJ Tehnika Televizije, Desanka Partenijević, v.d. šef Pravne službe, a ispred Sokoja - Dejan Manojlović, direktor, Srećko Barbarić, direktor sektora za dokumentaciju i raspodelu, Igor Milikić, šef službe za pravne, HR i PR poslove, Tatjana Obradović, koordinator odeljenja za pravne poslove, Radivoj Brkić, stručni saradnik za pravne poslove, Dragana Mihajlović, koordinator odeljenja za emitovanje i reemitovanje, Pavle Pavičić stručni saradnik naplate za nove tehnologije korišćenja repertoara.
Predstavnici RTS ukazali su na potrebu da se zaključi novi sporazum sa Sokojem, kojim bi se obuhvatili svi vidovi korišćenja repertoara Sokoja i regulisale sve obaveze RTS. Sa ovim predlogom načelno su se saglasili i predstavnici Sokoja, ali je pre pregovora neophodna konsultacija sa organima Sokoja, koji o tome konačno odlučuju.
Istaknuto je da bi u novi sporazum trebalo uključiti i sinhronizacijska prava. Da bi do ovog dogovora došlo potrebno je konsultovati Zavod za intelektualnu svojinu, kao i nedavno formirano udruženje pablišera, sa kojim se već vode razgovori na tu temu. Autori Sokoja sigurno bi imali korist, ukoliko bi se realizovalo ovakvo rešenje.
Raspravljalo se i o zastupljenosti muzičkog repertoara na RTS-u u 2017 godini. Konstatovano je da su dostavljeni podaci u košuljicama pogrešni. Predstvanici Sokoja su jednoglasno zauzeli stav da je RTS obavezan da dostavi tačne podatke o zastupljenosti muzičkog repertoara. U ovom trenutku se rade provere, pa će, na osnovu tačne dokumentacije, Sokoj  izdati  RTS knjižno zaduženje za navedeni period.
Pokrenuta je tema kategorizacije video zapisa na servisu Jutjub. Predstavnici RTS su obećali da će uložiti dodatne napore kako bi svi video zapisi bili ispravno postavljeni. Ovom prilikom, od strane Sokoja, pohvaljeni su kvalitet i ažurnost RTS pri dostavljenju muzičkih košuljica i drugih podataka relevantnih za raspodelu naknade muzičkim autorima, što je rezultat pojačane komunikacije izmedju Sokoja i RTS, ali i uključivanja generalnog direktora RTS u smislu njegovih zahteva prema svojim saradnicima.
Zajednički je konstatovano opadanje domaće muzičke diskografske produkcije. RTS je predložio uvođenje stimulacije za pružaoce medijskih usluga u čijem programu je više zastupljena domaća muzika. Predstavnici Sokoja su istakli da zakon, kada su u pitanju aktivnosti Sokoja, izjednačava domaće i strane autore u pravima. Svi prisutni su se, ipak,  složili da je potrebno pronaći zakonske modalitete, kako bi se podržali domaći stvaraoci.
Sastanak je završen saglasnošću o potrebi održavanja češćih sastanaka, u užim stručnim sazivima, o tekućim problemima i pojedinačnim temama, čime bi se neosporno poslovanje obe kuće podiglo na viši nivo. 

« povratak