Home / Novosti

PREMINULA MIRJANA ŽIVKOVIĆ ČLAN AKTUELNOG SAZIVA SKUPŠTINE SOKOJA

02.05.2020

Istaknuta kompozitorka, muzički pedagog i pisac-teoretičar Mirjana Živković, preminula je u Beogradu.

Rođena je u Splitu 1935. godine, a opšte i muzičko obrazovanje stekla je u Beogradu u muzičkoj školi „Josip Slavenski“ (odsek za klavir), kao i na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i to kompoziciju u klasi profesora Stanojla Rajičića. Kao stipendista francuske vlade usavršavala se i na Pariskom konzervatorijumu.


Svoj pedagoški rad započinje u svojoj muzičkoj školi „Josip Slavenski, gde predaje harmoniju, kontrapunkt i muzičke oblike, a nastavlja i završava na Fakultetu muzičke umetnosti, gde prolazi sve faze pedagoškog rada i  penzioniše se kao šef Katedre za teorijske predmete, a potom još jedan niz godina nastavlja da na istom fakultetu vodi magistarske studije iz oblasti muzičke teorije. Autor je većeg broja udžbenika i stručnih napisa, koji su objavljeni u časopisima i zbornicima.

Mirjana Živković dobitnica je niza nagrada za svoj pedagoški i kompozitorski rad, a među mnogima ističemo nagradu Sokoja, koju je dobila davne 1982. godine za delo „Male šaljive varijacije“, kao i iste godine od Udruženja kompozitora Srbije za delo „Domaće životinje“ za dečji hor sa klavirom.

Aktivna, iako u poznim godinama, Mirjana Živković održava autorske koncerte u Banja Luci, u oktobru 2017. godine, koncert na kome se premijerno izvodi njeno delo „Koncertni diptih“, kao i autorski koncert „Strune“, u martu 2019. godine, eto samo godinu dana pred svoju smrt.

Mirjana Živković je ostavila svoj trag i u Udruženju kompozitora Srbije, ali i u Sokoju, aktivno svojevremeno radeći na sređivanju zaostavštine i otvaranju legata Josipa Slavenskog, u okviru Sokoja, te kao član Aktivnog saziva Skupštine našeg Društva.

« povratak