Home / Novosti

Saradnja Sokoja i Telenora

02.02.2007

1. februara 2007. godine Sokoj i Telenor potpisali su Protokol o saradnji. Ovim Protokolom Telenor, kao servis provajder, u obavezi je da Sokoju redovno dostavlja sve kopije ugovora sa kontent provajderima, koji preko mobilne mreže Telenora distribuiraju muzičke sadržaje.

Telenor će u ugovorima sa kontent provajderima predvideti njihovu obavezu regulisanja autorskih muzičkih prava.Saradnja će se sprovoditi u vezi svih pitanja koja se odnose na dosledno poštovanje autorskih muzičkih prava i sprovođenje Zakona o autorskom i srodnim pravima.

« povratak