Home / Novosti

Panel diskusija autora muzike

01.12.2009

Panel diskusija autora muzike održana je u nedelju, 29. novembra u sali Josif Pančić  Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Glavni povod sazivanja ovog stručnog skupa bila je analiza raspodele za 2008. kao i upoznavanje autora muzike sa problemima naplate autorske naknade od javnog servisa RTS-a i drugih korisnika muzičkih dela.

Na početku svog izlaganja Marija Rukas, šef Sektora dokumentacije istakla je da je obračun urađen na osnovu Statuta, Pravilnika o raspodeli i odluka Upravnog odbora. U nastavku prezentacije, pružila je detaljan pregled raspodele za 2008, kao i njegovu komparativnu analizu u odnosu na 2007. Glavni činioci koji su uticali na raspodelu u 2008. su: veliki broj unosa (uneto je 300.000 dela više u odnosu na 2007.), spajanje klasa i uvođenje primene koeficijenata.

"Nedavna situacija sa Udruženjem ugostitelja koji žele da koriste muziku, ali ne i da je plate, pokazuje da je ukupna klima u ovoj oblasti - neznanje. Muzičko delo ne može da se ukrade", istakao je kompozitor Srđan Hofman, predsednik Upravnig odbora Sokoja. U nastavku svog izlaganja,  govorio je o trenutnoj situaciji kolektivne zaštite u Srbiji; o postojanju zakonske regulative, o problemima naplate od korisnika muzike, o fondovima Plana raspodele, kao i o raspodeli sredstava u okviru fonda. Kod naplate, veliki problem postoji sa muzičkim košuljicama: pitanje pokrivenosti emitovanja sa košuljicama, kao i pitanje njihove verodostojnosti.

Aleksandar Kovačević, direktor Sokoja odgovarao je na pitanja zainteresovanih autora o toku sudskog spora sa RTS-om.

Na kraju skupa, autori su pozvani da uzmu učešće u medijskoj kampanji, koja će uskoro biti započeta izradom televizijskog spota.

« povratak