Home / Novosti

12. Regionalni sastanak organizacija za kolektivnu zaštitu muzičkih autorskih prava

01.10.2015

 

Sokoj je učestvovao na 12. regionalnom sastanku organizacija za kolektivnu zaštitu muzičkih autorskih prava koji je organizovalo slovenačko udruženje SAZAS, 29. septembra 2015. godine u Ljubljani. Sastanku su prisustvovali predstavnici kolektivnih organizacija sa područja bivše Jugoslavije: hrvatske (HDS-ZAMP), bosanske (AMUS), makedonske (ZAMP) i crnogorske (PAM).

Zajedničko delovanje i dobra saradnja regionalnih organizacija postaju još važniji sa razvojem tehnologije, imajući u vidu da se kolektivna zaštita prava proširuje i vanteritorijalno.

Sa žaljenjem je ustanovljeno da je svest donosilaca odluka i najšire javnosti o važnosti efikasnog sistema kolektivne zaštite autorskih i srodnih prava još uvek na osetno niskom nivou, kao i da se, u većini država, zaštiti autorskih prava ne pristupa profesionalno, strateški i sa jasnim ciljevima budućeg razvoja.

U ovom trenutku, države članice Evropske Unije podstiču procese prenosa Direktive 2014/26/EU, pa je očigledna gruba podela na sledeće države:
- one koje imaju dobro uspostavljenu praksu zaštite autorskih prava i transparentan postupak koordinacije sa svim zainteresovanim javnostima, i
- one koje imaju slabo uspostavljenu praksu zaštite autorskih prava, čime ne pružaju zadovoljavajuću pravnu sigurnost onima koje bi trebalo da štite - autorima i nosiocima autorskih prava.

U delu sastanka koji se odnosio na digitalne servise, bilo je reči o dva servisa Deezer i YouTube i trenutnom statusu društva prema ovim servisima.
HDS ZAMP i Sokoj podelili su svoja iskustva sa ovim servisima. HDS ZAMP je istakao da je Sokoj svojim pritiskom na diskografe pomogao svima u regionu da ostvare veću naplatu od ovih servisa.

« povratak