Home / Novosti

Internet prenos sastanka iz Brisela

01.10.2014

U okviru usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa važećim propisima Evropske Unije, u prostorijama Evropske komisije u Briselu, održan je dvodnevni eksplanatorni skrining za poglavlje broj 7, koji obuhvata prava intelektualne svojine.

Na sastanku su delegaciji Republike Srbije predstavljeni pravni propisi EU u oblasti autorskog i srodnih prava, kao i prava industrijske svojine. Oblast autorskog i srodnih prava je, između ostalog, obuhvatila i temu autorskog prava, upravljanja autorskim i srodnim pravima, pravne zaštite baze podataka i mnoge druge.
Skrining je prva faza koja prethodi otvaranju pristupnih pregovora i predstavlja analitički pregled zakonodavstva Republike Srbije kao kandidata sa pravnim tekovinama EU. U okviru skrininga, eksperti EU pregovaračkom timu Srbije predstavili su evropska pravila.

Na ovom značajnom stručnom skupu bili su prisutni predstavnici svih relevantnih državnih organa. Kao predstavnici Sokoja, sastanku su prisustvovali Mirjana Tešić Perović, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i Tatjana Obradović, viši stručni saradnik pravnik.

« povratak