Home / Novosti

Svetski samit o autorskom pravu

01.07.2009

Svetski samit o zaštiti autorskog prava održan je u junu mesecu, ove godine, u Vašingtonu. Umetnici su se sakupili, na drugom Svetskom samitu, tražeći jaču zaštitu i zakonsko regulisanje autorskog prava širom sveta, kako bi se osigurala budućnost stvaralaštva. Pod sloganom Nove granice za stvaraoce na tržištu obuhvaćeni su izazovi sa kojima se suočavaju, u doba novih tehnologija, umetnici, pablišeri, producenti i provajderi i svi oni koji su uključeni u sve aspekte zabave i kreativnosti. Na ovom značajnom, dvodnevnom, međunarodnom skupu bili su umetnici, autorska društva, servis provajderi, emiteri, telekomunikacioni operateri i pravni eksperti kako bi debatovali o budućnosti autorskog prava i distribuciji stvaralaštva u digitalnoj eri.

Svetskom samitu, organizovanog od strane Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC), 9. i 10. juna u Centru Ronald Regan u Vašingtonu, prisustvovalo je preko 610 predstavnika iz 250 kompanija, iz 65 zemalja.
Tokom dvodnevnog skupa održani su brojni govori, prezentacije, panel diskusije i interaktivne debate na četiri glavne teme:
- Nove vizije u kreativnim industrijama
- Izazovi pred stvaraocima i nosiocima prava u digitalno doba
- Vremenska prognoza vezana za klimu u oblasti autorskih prava
- Procena kreativnih eko-sistema
Svi razgovori i diskusije bili su usmereni na izazove stvaralaštva u digitalnoj eri i gradnji konstruktivnog dijaloga o važnosti zaštite autorskog prava i distribucije umetničkih dela.

Osvrt na američku regulativu autorskog prava i sporna pitanja od značaja za nosioce prava dao je senator Hatch, stariji član Komiteta za pravosuđe Senata i Ralph Oman, profesor intelektualne svojine sa Univerziteta George Washington. "Vaša industrija je jedna od malobrojnih koja dosledno stvara pozitivan trgovački bilans", rekao je senator Hatch.

O odnosu muzičkih društava i pablišera govorio je Brett Cottle, predsednik Upravnog odbora CISAC.

Impresivan je bio i nadahnut govor Miloša Formana, čuvenog filmskog reditelja, pod simboličkim nazivom Let iznad prava filmskih autora, u kome je govorio o značaju autorskog prava, borbi protiv piraterije, uticaju slobodnog sadržaja sa interneta i značaju sopstvenih autorskih dela. "Ako kočimo razvoj naše kulture, zakočićemo srce i dušu našeg društva. To je razlog zašto je, za one koji stvaraju, zaštita autorskog prava tako važna", istakao je dobitnik Oskara za film, reditelj Miloš Forman. U vatrenom govoru, optužujući online pirate, nastavio je: "Pirati smatraju sebe modernim Robin Hudovima .... Oni, ustvari, podkradaju hiljade i hiljade običnih, mnogi od njih su siromašni, ljudi širom sveta koji žive od sopstvenog stvaralaštva."

Robin Gibb, čuveni pevač i tekstopisac, govorio je o ovogodišnjoj konferenciji u Vašingtonu D.C. kao o jedinstvenoj prilici da se pošalje poruka novoj američkoj vlasti za prava autora širom sveta i da se ciljevi prodiskutuju sa novim donosiocima odluka. U svom govoru istakao je da je zaštita autorskih prava osnova za budućnost stvaralaštva. Robin Gibb, kao predsednik CISAC-a, otvorio je Samit podsećajući da "Autorsko pravo nije prepreka, već mogućnost napretka, kreativnosti i komunikacije. Postojanje jakog prava autora neće ugušiti napredak digitalne utopije koju Google, Microsoft i drugi obećavaju. Autorsko pravo će promovisati takav napredak. Bez poštovanja prava autora imaćete haos, a to je mnogo veća barijera napretku."

Poruka francuske ministarke za kulturu i komunikaciju, Christine Albanel prikazala je realističan i ambiciozan Zakon o stvaralaštvu i internetu u borbi protiv piraterije:"Oni koji veruju da internet mora ostati anarhična džungla žive u pogrešnom vremenu. Piraterija je dečija bolest interneta koja mora da odraste i preuzme odgovornost." I pored toga, na Samitu je izražena nada da će se nastaviti bitka protiv internet piraterije.

O zaštiti autorskog prava i borbi protiv online piraterije govorilo je preko 100 učesnika iz 20 zemalja.
Jedan od ciljeva Samita bio je dijalog između novih poslovnih modela, digital servis provajdera i nosilaca autorskih prava, kako bi se pronašlo rešenje koje bi tržište diktiralo. Učešće Googla bio je dobar primer kako se može voditi dijalog i kako se mogu obezbediti nove mogućnosti za ostvarivanje prihoda nosiocima prava. "Mi treba da budemo prijatelji, a ne neprijatelji" istakao je David Drummond, šef pravne službe Googla.

Danas mnoga autorska društva u svetu još uvek smatraju da je teško odrediti pravičnu naknadu stvaraocima za korišćenje njihovih dela na vebsajtovima.
"Dobro osmišljeno upravljanje autorskim pravima može biti ključna tačka za rešavanje kolapsa u novim medijima" objasnio je Mehaelo Heller, profesor Prava i autor Ekonomskog kolapsa.

Uzimajući u obzir stanje u globalnoj ekonomiji, intelektualna svojina i autorsko pravo su ključ uspostavljanja ekonomskog napretka. Stvaralaštvo proizvodi vrednosti i poslove u okviru nacionalne ekonomije. WIPO, Svetska organizacija za intelektualnu svojinu objavila je da intelektualna svojina sa 6% učestvuje u ekonomskom napretku." Upravo zbog toga, Svetska banka je pomogla razvoj tržišta u Africi, Aziji i Latinskoj Americi kako bi unapredili njihovu zaštitu intelektualne svojine", iznela je učesnica Samita Ann Marie Leroy, potpredsednik Svetske banke.

Za mnoge stvaraoce, koji su se okupili na Samitu, njihova moralna prava i sloboda stvaralaštva su isto tako važni kao i njihova imovinska prava. "Umetnici vole da budu poštovani, ali ne želim da moje delo bude u fijoci. Želeo bih da se moje delo zavrti i da ga i drugi umetnici koriste, da ga seckaju i reckaju, ali ja želim da brigu o njegovim izvođačkim pravima vode autorska društva", istakao je američki kompozitor Paul Williams.

"Pozivajući sve one koji su uključeni u globalnu digitalnu ekonomiju na Svetski samit o autorskom pravu, CISAC-ova ambicija je bila da suoči različita iskustva i vizije budućnosti", rekao je Erik Baptist, generalni direktor CISAC-a. "Rasprave su bile otvorene i slobodne, iako se nismo svi mogli složiti sa onim što će biti u budućnosti. Jedna zajednička nit nastala je za vreme Samita; stvaraoci, kao što su kompozitori, filmski reditelji, slikari, fotografi, pisci, i njihova dela su u srcu ekonomije u digitalnoj eri i njihov doprinos mora biti prepoznat i njihova prava moraju da budu priznata i zaštićena."

Mnogo pozitivnih ideja proizašlo je iz razgovora u Vašingtonu.

O Međunarodnoj konfederaciji društava autora i kompozitora (CISAC)
Ciljevi CISAC-a su priznavanje i zaštita prava autora širom sveta. U vremenu digitalne tehnologije, CISAC-ova glavna misija je jačanje međunarodne mreže autorskih društava i glavni je glasogovornik za stvaraoce i njihova društva u svim međunarodnim raspravama i potvrda neotuđivog prava autora da žive od svog kreativnog rada. Sa članstvom od 222 autorskih društava iz 118 zemalja, CISAC predstavlja više od 2,5 miliona autora i izdavača umetničkih dela iz svih oblasti umetnosti, uključujući muziku, audiovizuelnu oblast, dramu, literaturu, fotografiju i vizuelnu umetnost. U 2007.godini, ukupna prikupljena naknada CISAC-ovih članica, autorskih društava dosegla je 9.7 biliona dolara.« povratak