Home / Novosti

Šesti regionalni sastanak

01.06.2012Šesti regionalni sastanak društava za kolektivnu zaštitu autorskih muzičkih prava održan je u Ljubljani 31. maja, u organizaciji SAZAS-a, u prisustvu svih šest društava iz regiona.

Govorilo se o trenutnoj situaciji u regionu koja se odnosi na zaštitu autorskih prava, kao i o brojnim teškoćama u radu društava. Tema sastanka bili su i problemi vezani za neplaćanje autorskih nakanada od strane korisnika, zatim pitanja promena zakona, sankcije.
Predstavnici društava obavešteni su da će nova EU direktiva o kolektivnom upravljanju biti završena tokom juna 2012.

 Dogovoreno je da će se izraditi regionalni komparativni prikazi tarifa, članstva i upraljanja. Istaknuta je potreba za promotivnim aktivnostima sa autorima, medijima, kao i sa organizacijama (carina MUP).
 
Sledeći regionalni sastanak održaće se u Dubrovniku u organizaciji HDS ZAMP-a.
 
 
 


« povratak