Home / Korisnici

Trgovine

U trgovine spadaju: tržni centri, šoping molovi, mega marketi, robne kuće, samoposluge, butici, prodavnice i sl.)
Naknada se plaća mesečno, prema površini ozvučenog prostora u kvm i to:

Površina u kvm Broj bodova
do 50 50
od 51 do 100 75
od 101 do 200 100
od 201 do 300 150
od 301 do 400 200
od 400 do 800 300
od 801 do 1.500 500
na svakih 400 po 100


U okviru tržnog centra, mega marketa i drugih objekata koji imaju centralno ozvučenje, naknadu plaća i svaki korisnik posebno (trgovina, butik, kafić, frizerski salon i slično), ukoliko muziku koristi iz drugih izvora. Visina naknade zavisi od vrste objekta.

Vrednost boda je 11,00 dinara, bez PDV.

U zavisnosti od regiona u kome se nalazi sedište korisnika, na iznose autorske naknade izražene u paušalu primenjuju se sledeći koeficijenti:

  • za teritoriju Beograda, Novog Sada, kao i za turistička mesta 1,00
  • za region Vojvodine  0,90
  • za region Centralne i Zapadne Srbije  0,80
  • Za region Istočne i Južne Srbije  0,70


NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.
 

Koji ste korisnik?