Home / Korisnici

Legalizacija korišćenja muzike

Zakon nalaže da za svaku upotrebu muzičkog dela na javnom mestu treba tražiti dozvolu autora i platiti naknadu. Ipak, pitate se, kako je to moguće sprovesti?

Treba imati u vidu da se svakodnevno koristi celokupan svetski muzički repertoar, hiljade i hiljade muzičkih numera svih žanrova muzike, dela koja pripadaju hiljadama autora iz najrazličitijih delova sveta.

Zar je potrebno kontaktirati sve te autore pojedinačno, zatražiti dozvolu i sa svakim autorom pojedinačno ugovarati visinu naknade za koju je spreman da svoje delo ustupi ?!
I tako svaki put kada se to delo koristi na bilo koji način i na bilo kom mestu ?! Zvuči potpuno nemoguće.

I zaista bi bilo nemoguće da naš zakon, kao i zakoni svih evropskih i drugih razvijenih zemalja sveta, nije predvideo postojanje organizacija koje u ime svih muzičkih autora ostvaruju njihova prava.
Zadatak ovih organizacija je da, na osnovu ovlašćenja koje im autori prenose, izdaju dozvole za korišćenje njihove muzike i za to naplaćuju naknadu. Pritom, zakon nalaže da se celokupan iznos naknade raspodeli autorima, a da organizacija zadrži samo iznos kojim pokriva elementarne troškove poslovanja.

Kada je muzika u pitanju, jedina organizacija koja se na teritoriji naše zemlje bavi zaštitom autorskih muzičkih prava je Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije.

Stoga da biste legalizovali korišćenje muzike, bilo da ćete koristiti domaći ili inostrani repertoar, sasvim je dovoljno da dođete na jednu adresu: Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, u Beogradu, Mišarska 12-14, okrenete jedan broj telefona: 011 4033 117 ili uputite pismo, redovnom ili elektronskom poštom: objedinjena.naplata@sokoj.rs ili naplata@sokoj.rs ili putem faksa: 011 4033 154. 
Kako god vam odgovara!

Potrebno je da navedete osnovne podatke o svom preduzeću, delatnosti kojom se bavite i vrsti korišćenja muzike. Dobićete odgovarajuću dozvolu i uz naknadu koja vam sasvim sigurno neće predstavljati finansijski teret, stičete legalno pravo da koristite celokupan svetski muzički repertoar!

NAPOMENA:
Formular za prijavljivanje muzičke manifestacije i formular za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji nalazi se na stranici DOWNLOAD.
 

Koji ste korisnik?