Home / Download

Download

OBRASCI ZA AUTORE

Kako da prijavite Vaše delo - obrazac prijave dela:
.pdf formular
.doc formular

Cue sheet obrazac - za muziku emitovanu u okviru filma:

.pdf formular cue sheet
.doc formular cue sheet

Obrazac prijave korišćenja muzičkog dela u inostranstvu:
.pdf obrazac
.doc obrazac


OBRASCI ZA KORISNIKE:

Da biste legalizovali korišćenje muzike, bilo da ćete koristiti domaći ili inostrani repertoar, sasvim je dovoljno da nam dostavite obrazac Prijave korišćenja muzike i Popis izvedenih dela (ukoliko spadate u grupu korisnika koji dostavljaju i taj obrazac) na adresu: Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, Mišarska 12-14, 11000 Beogradu.
Možete nas kontaktirati i putem telefona: 011 4033 100, 4033 130 ili pisma, redovnom ili elektronskom poštom: sokoj@sokoj.rs kao i na faks: 011 4033 154.

Program
 Popis izvedenih dela

Prijava manifestacije
Obrazac za prijavu koncerta
Obrazac za prijavu javne manifestacije
Obrazac za prijavu manifestacije u ugostiteljskom objektu
Obrazac za prijavu dve manifestacije mesečno u ugostiteljskom objektu
Obrazac za prijavu dočeka NG na otvorenom prostoru
Obrazac za prijavu manifestacije javno saopštavanje
Obrazac za prijavu koncerta za vlasnike prostora

Izveštaj o održanoj manifestaciji
Obrazac za izveštaj o održanom koncertu
Obrazac za izveštaj o održanom humanitarnom koncertu
Obrazac za izveštaj o održanoj javnoj manifestaciji
Obrazac za izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu bez kapaciteta -
       proslave

Obrazac za izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu sa kapacitetom -
        proslave

Obrazac za izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu - maturske večeri
Obrazac za izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu bez kapaciteta -
       doček NG

Obrazac za izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu sa kapacitetom -
       doček NG


Obrazac plana snimanja
 .pdf formular
 .doc formular strana 1
 .doc formular strana 2

Obrazac izveštaja o prodaji
 .pdf formular
 .doc formular


Vodič za korisnike
Popis izvedenih dela
Uputstvo za emitere TV programa
Uputstvo za emitere RADIO programa – sa emisijama
Uputstvo za emitere RADIO programa – bez emisija
Uputstvo za formiranje košuljica direktno na portalu Sokoja