Home / Autori

Vi ste član Sokoja!

Ukoliko ste autor muzike, autor teksta, autor aranžmana i imate potpisan ugovor, Sokoj štiti Vaša prava po dva osnova:

  • po osnovu tzv malih prava (prava emitovanja i izvođenja)
  • po osnovu tzv mehaničkih prava (prava snimanja dela na nosač zvuka i na nosač zvuka i slike).

Dosadašnja praksa Sokoja je da se autorski honorari, po osnovu malih prava, za prethodnu godinu, isplaćuju jednom godišnje u tekućoj godini. Isplata autorskih honorara, po osnovu mehaničkih prava, je kvartalna i uslovljena je uplatama izdavačkih kuća.