Home / Autori

Obračun autorskih naknada

Detalji koji se odnose na obračun autorskih naknada po osnovu emitovanja, javnog izvođenja i javnog saopštavanja muzičkih dela u 2007. godini:

Ukupan neto fond za raspodelu iznosi 222.307.559,96 dinara.

Znatno je uvećana prikupljena autorska naknada, kao i broj evidentiranih izvođenja muzičkih dela u 2007. godini, na bazi muzičkih košuljica primljenih od korisnika.

Ukupan fond za raspodelu, po ovom osnovu, uvećan je za oko 100% u odnosu na prethodnu godinu.

U raspodeli po obračunu za 2007. godinu učestvuje 6.393 autora i drugih nosilaca autorskog prava. Prosečan obračunat autorski honorar iznosi 19.331,45 dinara.
  

2007. reparticiona godina
2006. reparticiona godina
Ukupan neto fond za raspodelu:
222.307.559,96 dinara
Ukupan neto fond za raspodelu:
82.791.974,50 dinara
Broj autora koji su učestvovali u raspodeli: 6.393 Broj autora koji su učestvovali u raspodeli: 6.807

Prosečno obračunat autorski honorar:
19.331,45 dinara

Prosečno obračunat autorski honorar:
7.637,00 dinara
Broj unetih dela:
957.337
Broj unetih dela:
886.965

 Klasa  Ukupan br. dela Dinara   Klasa  Ukupan br. dela Dinara 
Radio emitovanje Javnog servisa 364.047 11.099.759,70 Radio emitovanje Javnog servisa 362.868  7.143.189,30
TV emitovanje javnog servisa  11.897  9.472.816,44 TV emitovanje javnog servisa  9.941  5.510.031,31
Komercijalno radio emitovanje  489.221  61.843.216,25 Komercijalno radio emitovanje  439.036  25.646.154,74
Komercijalno TV emitovanje 65.968  72.500.215,46 Komercijalno TV emitovanje   36.376  22.027.130,74
Kablovsko i satelitsko emitovanje    24.172.331,60 Kablovsko i satelitsko emitovanje   10.239.013,39
Koncerti umetničke muzike 956 dela
185 programa
1.706.404,00 Koncerti umetničke muzike 867 dela
183 programa
395.816,25
Koncerti popularne muzike

2.988 dela
132 programa

13.074.995,07 Koncerti popularne muzike  1.314 dela
82 programa
2.984.560,51
Ugostiteljski objekti sa živom muzikom 7.940 dela
270 programa
 3.980.490,51 Ugostiteljski objekti sa živom muzikom  9.257 dela
318 programa
 2.606.659,20
Ostale javne manifestacije 3.162 dela
87 programa
 9.713.957,42 Ostale javne manifestacije 6.843 dela
144 programa
5.517.097,24
Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti 11.158  1.846.078,23 Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti 20.453 722.321,82

Vrednost poena/faktora po obračunskim klasama za 2007. godinu (1 bod u din.):
Radio javni servis 0,098505815 Radio javni servis 0.071071678
Televizija javni servis 2.725494373 Televizija javni servis 1.519767734
Komercijalni radio 0,295062211 Komercijalni radio 0.117862218
Komercijalna televizija 4,479702903 Komercijalna televizija 1.549651273
  faktor   faktor
Koncerti umetničke muzike 2,670264066 Koncerti umetničke muzike 0,622238527
 
Koncerti popularne muzike 1,066077149 Koncerti popularne muzike 0,713555196
Ugostiteljski objekti sa živom muzikom 2,787658923 Ugostiteljski objekti sa živom muzikom 1,518309113
Ostale javne manifestacije 5,377051902 Ostale javne manifestacije 1,486520138
Interaktivno činjenje 0,865614966 Interaktivno činjenje 1,161412542