Home / Autori

Ko sve zaključuje ugovor sa Sokojem?

Ukoliko ste autor muzike, autor teksta, autor aranžmana ili nosilac autorskog prava (naslednik, pablišer, izdavač) treba da zaključite ugovor sa Sokojem.

Kao neprofitna organizacija, Sokoj ne ostvaruje nikakvu zaradu. Po odbitku samo stvarnih troškova naplate, sva naplaćena sredstva od korisnika muzike raspodeljuju se autorima i nosiocima autorskih prava.

Sokoj od autora ne naplaćuje članarinu.