Home / Autori

Izdavači

Ako ste izdavač u obavezi ste da sa Sokojem zaključite tipski BIEM-ov ugovor i da prijavite celokupan snimljeni repertoar.

Vaša obaveza, kao izdavača, je da nam kvartalno dostavljate izveštaj o prodaji nosača zvuka.

Ako ste, kao izdavač, i nosilac autorskog prava u obavezi ste da zaključite sa Sokojem ugovor o isključivom ustupanju autorsko pravnih ovlašćenja.

Na našem sajtu možete preuzeti formulare ugovora i prijava:

BIEM-ov ugovor
.pdf formular*


Obrazac za popis dela i izveštaj o prodaji nosača zvuka
.pdf formular*
.doc formular strana 1*
.doc formular strana 2*
.doc formular strana 3*


Ugovor za izdavača/pablišera (nosilac autorskog prava)
.pdf formular*
.doc formular strana 1*
.doc formular strana 2*


* Napomena:
Molimo Vas da preuzete obrasce popunite na računaru uz pomoć programa MS Word ili Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reader. Popunjene obrasce odštampajte na laserskom štampaču, potpišite i dostavite lično ili poštom Servisu autora.
Za sve dodatne informacije, možete da kontaktirate Servis autora kontakt osoba: Vidoje Filipović, telefon: (+381 11) 4033 130.