Home / Autori

Formulari ugovora

Na ovoj stranici možete da preuzmete formulare ugovora za autore i nosioce autorskog prava.
Molimo Vas da preuzete obrasce popunite na računaru, a zatim ih odštampate i potpišete.
Dostavite ih poštom ili lično Servisu autora Sokoja.

Ugovor za autora

Ovim ugovorom ovlašćujete Sokoj da u Vaše ime zaključuje ugovore sa korisnicima muzike i ubira autorsku naknadu od svih koji na javnom mestu koriste vašu muziku i da Vam isplaćuje, kroz dalji proces rada, autorski honorar.
Popunjeni ugovor morate dostaviti Servisu autora lično ili poštom.

Obrazac ugovora za autore:
.pdf formular
.doc formular strana 1*
.doc formular strana 2 *


Ugovor za naslednike autora

Naslednici autora, na osnovu pravosnažnog ostavinskog rešenja u kome su navedena autorska prava, po zakonu, prima autorske honorare 70 godina nakon smrti autora.
Popunjeni ugovor morate dostaviti Servisu autora lično ili poštom.

Obrazac ugovora za naslednike:

.pdf formular*
.doc formular strana 1*
.doc formular strana 2*


Ugovor za izdavača/pablišera (nosilaca autorskog prava)

Nosilac autorskog prava može biti pablišer (zastupnik-menadžer autora) koji učestvuje u raspodeli na osnovu ugovora sa autorom.

Obrazac ugovora za izdavače/pablišere:
.pdf formular*
.doc formular strana 1*
.doc formular strana 2*


* Napomena:
Molimo Vas da preuzete obrasce popunite na računaru uz pomoć programa MS Word ili Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reader. Popunjene obrasce odštampajte na laserskom štampaču, potpišite i dostavite lično ili poštom Servisu autora.
Za sve dodatne informacije, možete da kontaktirate Servis autora 011 3346 587.