Home / Autori

Da li ste prijavili svoja dela?

Da biste dobili odgovarajuću autorsku naknadu potrebno je da popunite sve tražene podatke u obrascu Prijava dela, jer svaki popunjeni podatak utiče na vrednovanje Vašeg dela.

Autorski honorar možete očekivati ukoliko je Sokoj naplatio autorsku naknadu od korisnika i ukoliko je korisnik dostavio validnu dokumentaciju (muzičke košuljice).

Sokoj, kao organizacija za kolektivnu zaštitu autora muzike, nastoji da ostvari što bolju saradnju sa korisnicima Vaše muzike. Nažalost, moramo konstatovati, da Sokoju ne dostavljaju svi korisnici muzike kompletnu i validnu dokumentaciju za muzička dela koja koriste.
Zato i od Vas očekujemo, ukoliko ste u mogućnosti, da nam dostavljate podatke o korišćenju Vaših dela. Sokoj će na osnovu Vaše evidencije, u tom slučaju, tražiti od korisnika potvrdu o emitovanju.


Korišćenje muzičkog dela u inostranstvu

Ako su Vaša dela izvođena ili emitovana van Srbije, kako bi olakšali da što u kraćem roku dobijete očekivanu naplatu iz inostranstva, potrebno je, ako ste u mogućnosti, da nam prijavite korišćenje Vašeg dela.

Obrazac prijave korišćenja muzičkog dela u inostranstvu:

.pdf obrazac
.doc obrazac