Home / Autori

Autori sa najdužom zaštitom u Sokoju

Dejan Despić

Rođen 1930. godine u Beogradu.

Obrazovanje:

1955. diplomirao kompoziciju i dirigovanje na Muzičkoj akademiji u Beogradu.

Profesionalne iskustvo:

1956. - 1965. profesor u MŠ "Mokranjac".
1965. - 1972. docent na Muzičkoj akademiji u Beogradu.
1972. - 1979. vanredni profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu.
1979. - 1995. redovani profesor teorijskih predmeta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
1985.. - 1994. dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
1993. zamenik sekretara Odeljenja likovne i muzičke umetnosti.
1994. redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Najvažnija izvođenja:

1972/1978/1979. Beogradske muzičke svečanosti.
1973/1975. Festival dečjih horova Srbije u Šapcu.
1976/1982. Međunarodno takmičenje Muzičke omladine u Beogradu.
1978/1983. Dubrovačke letnje igre.

Mnoga dela Dejana Despića izvedena su i u inostranstvu: Bajrojtu, Londonu, Parizu, Mančesteru, Njujorku i u Finskoj, uz radio prenose kompozicija širom Evrope i van nje.

Najznačajnija teoretska dela:

1970-1985 nastaju najznačajnija Despićeva teoretska dela: Harmonska analiza, Oblici barokne instrumentalne polifonije, Teorija tonaliteta, Monografija o Marku Tajčeviću, Melodika, Dvoglas, Višeglasje i Višeglasni aranžmani, Muzički instrumenti, Osnovi nauke o muzici, Opažanje tonaliteta, Elementi kompozicije u nastavi muzičko-teorijskih predmeta, Aranžiranje za dečji hor, Kontrast tonaliteta, Uvod u savremeno komponovanje.

Nagrade:

1954 Gudački kvartet I nagrada Udruženja kompozitora Srbije.
1954 Divertimento op. 23 II nagrada Udruženja kompozitora kompozitora Srbije.
1961. horovi Divno čudo II nagrada Festivala dečjih pesama.
1963. Radoznala pesma IV nagrada Radio Beograda.
1964. Pitalica II nagrada Radio Beograda.1970 Sonatina op. 53 III nagrada Festivala jugoslovenske muzke na radiju.
1972. horovi Oglasi, Smejalica I nagrada Radio Beograda.
1976-1985. kompozicije kao što su Devet igara, Pastorala, Monolog, Koncert za orkestar, Muzički rečnik, Tri nokturna, Fauna, Mrtav cvet i Treći gudački kvartet nagrađene su najvišim nagradama Udruženja kompozitora Srbije.
1977. Passacaglia funebre II nagrada JRT.
1982. Tri sonatine, op. 72 Priznanje SOKOJ-a.
1984. Stare pesme Priznanje SOKOJ-a.977 Passacaglia funebre II nagrada JRT.
1982. Tri sonatine, op. 72 Priznanje SOKOJ-a.Nadežda Mosusova

Obrazovanje:

1953. studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Beogradu.
1954. seminar američkih studija u Salzburgu.
1970. doktorirala je iz muzikologije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Profesionalni rad:

1953-1954. korepetitor dečjeg pozorišta "Boško Buha" u Beogradu.
1955-1959. profesor harmonije i kontrapunkta u MŠ "Stanković".
1959. asistent Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti.
Od 1959. do 1994. radila u Muzikološkom institutu.
Od 1977. do 1993. predavala opštu istoriju muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

Nadežda Mosusova je naučni savetnik Muzikološkog instituta SANU i profesor je Fakulteta muzičke umetnosti, u penziji.

Glavna tema njenog istraživanja predstavlja analiza muzičkog nacionalizma i romantizma u srpskoj kulturi (studije o Stevanu Mokranjcu, Petru Konjoviću i Stevanu Hristiću) i u muzičkoj umetnosti drugih slovenskih naroda (napisi o Modestu Musorgskom i Igoru Stravinskom), istorija i estetika opere i baleta 19. i 20. veka (radovi o delima za scenu Miloja Milojevića, Josipa Slavenskog, Stanojla Rajičića, ruskih romantičara, Dimitrija Šostakoviča i Rodina Ščedrina), kao i doprinos ruske emigracije muzici i pozorištu u Evropi i Americi (niz članaka o Ruskom baletu i njegovim uticajima u svetu).
Rezultate istraživanja prikazala je na muzikološkim i teatrološkim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Saradnik je više domaćih i stranih časopisa, enciklopedija i zbornika. Član je Udruženja kompozitora Srbije, Muzikološkog društva Srbije  i više međunarodnih društava, koordinator je tima projekta SANU Savremene srpske muzičke scene. Predsednik je izvršnog odbora srpskog Saveta za igru, kao i član izvršnog odbora međunarodnog Saveta za igru CID-UNESCO (Francuska).

 

Ruse Paunovski

Rođen 1921. godine u Kumanovu.

1949. godine završio je trogodišnju školu za vojne dirigente u Beogradu.

1949-1971. dirigent Vojnog orkestra u Požarevcu, Užicu i Skoplju.

Autor i aranžer brojnih horskih i orkestarskih kompozicija.
Milutin Radenković

Rođen 1921. godine u Mostaru.

Obrazovanje:

1938 - 1945 Muzička akademija, Odsek za kompoziciju i dirigovanje .
1940 - 1946 Muzička akademija, Odsek za nastavu.
Usavršavao se u Parizu.

Profesionalni rad:

1945. član Udruženja kompozitora Srbije.
1945-1948. nastavnik teorijskih predmeta u MŠ "Kornelije Stanković".
1948-1957. nastavnik teorijskih predmeta u MŠ "Josip Slavenski".
1954. - osnivač i predsednik Društva prijatelja Srbije.
1954-1977. muzički kritičar u Večernjim novostima.
1957-1972. asistent na Odseku za muzičku teoriju na Fakultetu muzičke umetnosti.
1958-1972. docent na Odseku za muzičku teoriju na Fakultetu muzičke umetnosti.
1972-1976. vanredni profesor Odseka za muzičku teoriju na Fakultetu muzičke umetnosti.

Iz generacije prvih posleratnih apsolvenata Muzičke akademije u Beogradu, istakao se kamernim i orkestarskim delima lirskog karaktera. Bavi se teorijskim radom i muzičkom kritikom (Večernje novosti, Borba, Politika, Radio Beograd, Zvuk).